In memoriam Stephanus Sipos

Sipos István

Vita eius terrestris exemplum praeclarum praebuit tum apostolico labore cum industrio studio nec non assidua opera scientifica, qua nomen auctoris summo cum honore ad multos annos memoriae nostrae commendant.

Így kezdi Sipos Istvánról (Mohács, 1875. február 1.- Pécs, 1949. december 2.) szóló megemlékezését 1954-ben immár hatodik kiadásban, Gálos László szerkesztésében megjelent Enchiridion iuris canonici.

A neves kánonjogász személye és munkássága iránti tiszteletünk kifejezéseként halálának 65., születésének közelgő 140. évfordulója alkalmából indult útnak a jelen internetes oldal.

Egy ilyen termékeny emberi életet nem könnyű pár sorban összefoglalni. Ezt egykori növendéke és a pécsi kánonjogi katedrán utóda, Gálos László már megtette. Feladatunk így csupán a tényszerű adatok felkutatása és közlése, melynek szívesen teszünk eleget.

Élete

 • 1898. július 7-én Pécsett a Zárda templomban szentelte pappá Hetyey Sámuel pécsi megyéspüspök.
 • 1898-1900 Máriakéménd, káplán
 • 1898-1906 Pécs, püspöki szertartó
 • 1900-1903 Fadd, káplán
 • 1903-1906 Pécs-Székesegyház, káplán
 • 1904-1907 Pécs, Miasszonyunk Kanonokrend polgári iskolájában lévő Mária Kongregáció prézese
 • 1906-1909 Pécs, nagyszeminárium (Seminarium Cleri Iunioris ad S. Paulum Apostolum Conversum) tanulmányi prefektusa (studiorum praefectus)
 • 1906-1908 Pécs, Püspöki Líceum (Lyceum Episcopale Quinque-Ecclesiense, Studium Theologicum) egyháztörténelem és egyházjog helyettes tanára
 • 1907-től Pécs, női Mária Kongregáció prézese
 • 1908-tól Pécs, Püspöki Teológiai Líceum (Lyceum Episcopale Quinque-Ecclesiense, Studium Theologicum) rendes tanára
 • 1909-től Pécs, a Vigilancia Tanács (Consilium a Vigilantia) tagja, egyházmegyei cenzor, zsinati vizsgáló (examinator prosynodalis)
 • 1912-től Pécs, a nagyszeminárium spirituálisa
 • 1912-től császári és királyi tiszteletbeli udvari káplán
 • 1913-tól a Pécsi Püspöki Szentszék bírája (assessor)
 • 1913-1936 Pécsi Püspöki Szentszék (később Pécsi Püspöki Bíróság) kötelékvédője (defensor matrimonii, később defensor vinculi)
 • 1919-től a Szent István Akadémia 2. (történelem, jog- és államtudományi) osztályának tagja
 • 1922-1926 általános iskolai hitoktatási főtanfelügyelő
 • 1923-tól pápai kamarás
 • 1927-től Boldogságos Szűz Máriáról nevezett címzetes szászvári apát
 • 1930-1942 Pécs, a nagyszeminárium rektora
 • 1931-től A Pécsi Székeskáptalan mesterkanonokja
 • 1935-1937 A Pécsi Székeskáptalan tolnai főesperese
 • 193x-tól a Pécsi Püspöki Bíróság ügyésze (promotor iustitiae, 1934-1943-as schematismusok így említik)
 • 1936-1942? a Pécsi Püspöki Bíróság zsinati bírája (iudex synodalis)
 • 1937-től A Pécsi Székeskáptalan székesegyházi főesperese
 • 1939-től consil. supr. gubern. regnic. hung.
 • 1942-től a Püspöki Teológiai Líceum igazgatóhelyettese (prodirector, de a teológián igazgató nem volt kinevezve)
 • 1948-tól pápai prelátus

Munkái

A teljesség igényével készülő - de azt még el nem ért - összeállítás elérhető oldalunkon. Az esetleges pontosításokat, kiegészítéseket szívesen vesszük.

Zárásként álljanak itt az említett nekrológ befejező szavai:

Tanto hiuc viro, sacerdoti, magistro meritissime applicari possunt verba Scripturae Sacre: « Qui ad iustitiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stellae inperpetusas aeternitates » (Dan. 12., 3.).

Kései utódokként a méltatással és a prófétai szavakkal egyet értve adunk hálát munkásságáért.

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis!

Felhasznált irodalom

 • In Memoriam in SIPOS I.,-GÁLOS L., Enchiridion iuris canonici, Róma, 19546, VII-VIII.
 • GÁLOS L., Sipos István emlékezete in SIPOS I.,-GÁLOS L., A katolikus házasságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint, Budapest, 1960, 9-20.
 • Schematismus cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis ad annum a Christo nato MCM, MCMI, MCMIII, MCMVI, MCMVIII, MCMX, MCMXII, MCMXVII, MCMXXII, MCMXXV, MCMXXVII, MCMXXXIV, MCMXL, MCMXLIII